x

Đăng nhập

Comming soon...

Kyung Da Eun

Kyung Da Eun: Doanh thu của Nhà Kho Chết Chóc không cao nhưng tính ra lại khá ổn so với những bộ phim ra rạp cùng thời điểm và cả những bộ phim kinh dị trước đó.