x

Đăng nhập

Comming soon...

Lana Condor

Lana Condor: May mắn được gia đình nhà báo Mỹ nhận nuôi, Trần Đồng Lan chẳng những được phát triển tài năng mà còn thành ngôi sao tầm cỡ.