x

Đăng nhập

Comming soon...

Lưu Gia Huy

Lưu Gia Huy: Những “lá xanh” này là một phần tuổi thơ của nhiều thế hệ khán giả, nên khi đọc được cuộc đời họ, mình cảm thấy xót xa và thổn thức vô cùng.