x

Đăng nhập

Comming soon...

Ông Hồng

Ông Hồng: Nếu phải miêu tả dàn mỹ nhân của TVB ngày xưa, mình xin được dùng câu thơ của đại thi hào Nguyễn Du: "Mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười".