x

Đăng nhập

Comming soon...

Phùng Tiểu Cương

Phùng Tiểu Cương: Mấy đôi bạn khác thì người ta cùng tiến, chứ Ngô Diệc Phàm và Lý Dịch Phong chơi với nhau chỉ có nước rước họa vào thân, "hướng vào lòng đất" mà thôi.