x

Đăng nhập

Comming soon...

Phùng Tiểu Cương

Phùng Tiểu Cương: Vì lỡ mạnh miệng mà họ tự biến mình thành trò cười cho khán giả, hủy hình tượng mà mình đã mất công gây dựng.