x

Đăng nhập

Comming soon...

Quang Trọng

Quang Trọng: Trung rất nỗ lực để lấy lòng bé Happi tuy nhiên cả cô bé và bé Voi đều e dè, có lẽ cô bé đã "chốt đơn" chú Quân trước đó rồi.