x

Đăng nhập

Comming soon...

Roosmarijn van der Hoek

Roosmarijn van der Hoek: Khử Nghiệp là bài học nhớ đời cho những ai quên đi cách xin lỗi trong cuộc sống thường ngày, đặc biệt là lời xin lỗi ngay và luôn trong mọi tình huống.