x

Đăng nhập

Comming soon...

Soo Ae

Soo Ae: Trong các kiểu diễn xuất thì diễn bằng mắt được xem là khó nhất, bởi vậy không phải ai cũng có thể làm được như Son Ye Jin, Lee Jun Ki... và các sao dưới đây.