x

Đăng nhập

Comming soon...

Takumi Saitoh

Takumi Saitoh: Trở lại sau hơn 60 năm, mình thấy Shin Ultraman đã có sự cải tiến đáng kể về mặt kỹ thuật nhưng vẫn mang lại cảm giác hoài niệm và gợi nhớ về tuổi thơ.