x

Đăng nhập

Comming soon...

Tăng Chí Vỹ

Tăng Chí Vỹ: Bỏ qua vấn đề tổ chức và trang phục của các thí sinh thì Nhật Nguyệt cảm thấy nhà đài đã thành công khi tìm được cô gái tài sắc vẹn toàn như Tống Uyển Dĩnh.