x

Đăng nhập

Comming soon...

Tăng Chí Vỹ

Tăng Chí Vỹ: Tuy là quản lý cấp cao của TVB, nhưng Tăng Chí Vỹ lại không được lòng mọi người bởi những ồn ào về nhân cách trong quá khứ.