x

Đăng nhập

Comming soon...

Tể Tướng Lưu Gù

Tể Tướng Lưu Gù: Để có được ngày hôm nay, Lý Bảo Điền đã phải tự mình vượt qua những cơn đói, bệnh tật, vận hạn,... thế nên ông cũng không quá bận tâm khi bị nhiều người ghét bỏ