x

Đăng nhập

Comming soon...

Thanh Thức

Thanh Thức: Đôi khi diễn nhập tâm quá cũng là một cái khổ, khiến cho các diễn viên chịu tội vì đồng nghiệp "đi đường quyền" quá chân thực.