x

Đăng nhập

Comming soon...

The Cellar (Hầm Khải Huyền)

The Cellar (Hầm Khải Huyền): Dù chưa thấy được tạo hình đáng sợ nào nhưng với nhịp phim căng thẳng, hồi hộp cũng đủ “dọa” tâm lý những những người yếu bóng vía như mình rồi.