x

Đăng nhập

Comming soon...

Tom Hardy

Tom Hardy: Venom 3 đã được xác nhận là "chương cuối cùng" của Eddie Brock trong vũ trụ Spider-Man của Sony. Tuy nhiên, hành trình của symbiote này mới chỉ bắt đầu.