x

Đăng nhập

Comming soon...

Trần Kiến Bân

Trần Kiến Bân: Là một trong những nhân vật quan trọng góp phần làm nên thành công cho Chân Hoàn Truyện, Trần Kiến Bân cũng có nhiều chuyện hậu trường đáng đọc.