x

Đăng nhập

Comming soon...

Trạng Tí Phiêu Lưu Ký

Trạng Tí Phiêu Lưu Ký: Nếu Trạng Tí - tác phẩm mở đường cho vũ trụ cổ tích Việt Nam thành công, thì tôi tin rằng Ngô Thanh Vân sẽ hiện thực hóa tham vọng với điện ảnh nước nhà.