x

Đăng nhập

Comming soon...

Trương Gia Dịch

Trương Gia Dịch: Vì phần lưng có vấn đề, không thể đứng thẳng mà hình tượng trước ống kính của dàn sao này cũng bị ảnh hưởng ít nhiều.