x

Đăng nhập

Comming soon...

Trương Triết Hạn

Trương Triết Hạn: Sau những bộ phim đam cải biên, có người thành đỉnh lưu với tài nguyên đỉnh của chóp, có người lại rơi vào cảnh "bay màu" khi thành danh được vài tháng.