x

Đăng nhập

Comming soon...

Trương Triết Hạn

Trương Triết Hạn: Phải dành lời khen cho Trịnh Sảng là dù đã bay màu khỏi Cbiz nhưng sức ảnh hưởng vẫn cực lớn, drama không ai làm lại chị.