x

Đăng nhập

Comming soon...

Từ Nhược Tuyên

Từ Nhược Tuyên: Ngoài Lưu Diệc Phi, Lý Trị Đình, còn có cả thiên vương Châu Kiệt Luân và vài ngôi sao khác cũng bị réo tên vì lùm xùm của Vương Lực Hoành.