x

Đăng nhập

Comming soon...

578 Phát Đạn Của Kẻ Điên

578 Phát Đạn Của Kẻ Điên: Ngay từ nhan đề bộ phim, đạo diễn đã tiết lộ rằng bao trùm bầu không khí trong phim là một thế giới tội phạm xám xịt với những cạm bẫy khó lường.