x

Đăng nhập

Comming soon...

Bae Doona

Bae Doona: Nhìn thấy CL và Rosé được mời tham gia MET Gala năm nay thì tôi bỗng nghĩ sẽ tuyệt vời lắm nếu những cái tên sau đây cũng có cơ hội đó trong tương lai.