x

Đăng nhập

Comming soon...

Black Widow

Black Widow: Tưởng là tất cả của nhau, ai ngờ chia tay nhau xong lại lôi nhau ra tòa kiện cáo. Đó là những gi đang diễn ra giữa Scarlett Johansson (Black Widow) và Disney