x

Đăng nhập

Comming soon...

Brandon Perea

Brandon Perea: Theo mình thì Nope là bộ phim khá nặng về giá trị nhân sinh cùng tư tưởng xã hội. Đây cũng là tác phẩm thể hiện tốt tư duy làm phim của đạo diễn Jordan Peele.