x

Đăng nhập

Comming soon...

Chiwetel Ejiofor

Chiwetel Ejiofor: Việc nhiều nhân vật di chuyển giữa các đa vũ trụ đã bắt đầu gây ra sự bất ổn cho các thực tại và có nguy cơ tạo ra hiện tượng Incursions.