x

Đăng nhập

Comming soon...

Chu Khiết Quỳnh

Chu Khiết Quỳnh: Đóng với những mỹ nhân đình đám, Trần Đô Linh, Chu Khiết Quỳnh và Triệu Lộ Tư đều bị netizen chỉ trích là cố ý lấn lướt nữ chính.