x

Đăng nhập

Comming soon...

D.P. - Truy Bắt Lính Đào Ngũ

D.P. - Truy Bắt Lính Đào Ngũ: D.P. là một bộ phim điện ảnh Hàn Quốc về quân nhân cực kì hấp dẫn. Ngoài D.P., không ít tác phẩm Hàn Quốc khác đã thành công khi khai thác về đề tài này.