x

Đăng nhập

Comming soon...

Đỗ Khánh Vân

Đỗ Khánh Vân: Otis, Khánh Vân, Thảo Tâm, Khương Lê và Amee đều mới có phim điện ảnh đầu tiên. Tuy nhiên họ lại được xem là thế hệ giàu tiềm năng kế thừa của điện ảnh Việt.