x

Đăng nhập

Comming soon...

Duyên Ma

Duyên Ma: Đầu tiên với mình thì đây là một cốt truyện đơn giản đến mộc mạc, nó khá quen thuộc và chẳng có một chi tiết nào là quá phức tạp cả.