x

Đăng nhập

Comming soon...

Élite (Ưu Tú)

Élite (Ưu Tú): Trong phần 2 của bài viết, mình sẽ giải thích chi tiết về bí mật của Benjamin cũng như mối quan hệ của ông với Samuel.