x

Đăng nhập

Comming soon...

Emilio Beltran

Emilio Beltran: Sau khi bước ra khỏi rạp chiếu của Năm, Mười, Mười Lăm, mình có có một cảm nhận khá lạ về bộ phim này, nó không quá xuất sắc nhưng cũng phải quá tệ.