x

Đăng nhập

Comming soon...

Extraordinary Attorney Woo (Nữ Luật Sư Kỳ Lạ Woo Young Woo)

Extraordinary Attorney Woo (Nữ Luật Sư Kỳ Lạ Woo Young Woo): Không có dàn sao khủng, cũng chẳng mấy được quảng bá hay gây chú ý trước khi lên sóng, ấy vậy mà Bác Sĩ Cha và loạt phim này lại làm nên điều thần kỳ.