x

Đăng nhập

Comming soon...

Finding Nemo (Đi Tìm Nemo)

Finding Nemo (Đi Tìm Nemo): Tưởng là đạo diễn chỉ làm phim về nhân vật chính, hóa ra 3 nhân vật phụ sau đây cũng được ưu ái có hẳn phim riêng.