x

Đăng nhập

Comming soon...

Hero Fiennes-Tiffin

Hero Fiennes-Tiffin: The Woman King thu về gần gấp đôi so với kinh phí sản xuất nhưng con số từ Việt Nam quá ít. Mình nghĩ phần lớn là do không phù hợp với thị hiếu của người Việt.