x

Đăng nhập

Comming soon...

Iron Fist

Iron Fist: Thor mà đấm giỏi như biến thể này thì có khi tay đôi chấp cả Hulk luôn ấy nhỉ? Tay của "Thần Đấm" còn cứng hơn cả búa Mjolnir kia mà.