x

Đăng nhập

Comming soon...

Iron Fist

Iron Fist: Mình cho rằng nếu thật sự có một cuộc chiến giữa Shang-Chi và Iron Fist thì mình sẽ nghiêng về Shang-Chi nhiều hơn.