x

Đăng nhập

Comming soon...

Ivanna (Ivanna: Hồn Ma Không Đầu)

Ivanna (Ivanna: Hồn Ma Không Đầu): Ivanna nghĩ mình bị phản bội bởi bọn lính Nhật “vong ơn bội nghĩa”, cô còn bị phản bội bởi những người dân Indonesia mà cô hết lòng bảo vệ.