x

Đăng nhập

Comming soon...

Ivanna (Ivanna: Hồn Ma Không Đầu)

Ivanna (Ivanna: Hồn Ma Không Đầu): Tuy không có được một con số quá lớn từ thị trường Việt Nam nhưng so với mặt bằng chung của những phim ngoại quốc, Ivanna vẫn đứng ở một thứ hạng tương đối cao.