x

Đăng nhập

Comming soon...

James Puwadon Vejvongsa

James Puwadon Vejvongsa: Xét về yếu tố hài thì Ngôi Đền Kỳ Quái 3 rất là ok nha, coi cười từ đầu đến cuối nhưng mà về yếu tố kinh dị thì mình thôi bỏ.