x

Đăng nhập

Comming soon...

Jujutsu Kaisen

Jujutsu Kaisen: Ở phiên bản live action, loạt nhân vật trong Naruto, One Piece, My Hero Academia... đều là những soái ca, soái tỷ.