x

Đăng nhập

Comming soon...

Kyuhyun

Kyuhyun: Super Junior là một trong những nhóm nhạc huyền thoại của Kpop, chẳng thể ngờ khởi nguồn của họ chỉ là một nhóm nhạc dự án mà thôi.