x

Đăng nhập

Comming soon...

Lữ Lương Vỹ

Lữ Lương Vỹ: Cùng hóa thành Triển Chiêu và gặt hái thành công với hình tượng "Ngự Miêu" nhưng cuộc đời của 4 chàng tài tử này lại như những đường thẳng song song vậy.