x

Đăng nhập

Comming soon...

Lưu Gia Linh

Lưu Gia Linh: Nhiều người cho rằng tính khí Châu Tinh Trì thật quái lạ, khó hiểu khi sẵn sàng làm từ thiện đến 100 tỷ đồng, nhưng mừng cưới bạn thân lại vô cùng ít ỏi.