x

Đăng nhập

Comming soon...

Lưu Tuyết Hoa

Lưu Tuyết Hoa: Năm xưa, mình cứ ngỡ chỉ có mỗi sao TVB mới mặc chung đồ, nay mới biết cả dàn “Quỳnh nữ lang” cũng mượn đồ của nhau để diện.