x

Đăng nhập

Comming soon...

Ngô Kinh

Ngô Kinh: Cùng là người kế nghiệp Thành Long, Lý Liên Kiệt nhưng Ngô Kinh thành công còn Triệu Văn Trác lại mờ nhạt dần.