x

Đăng nhập

Comming soon...

Người Cần Quên Phải Nhớ

Người Cần Quên Phải Nhớ: Đầu tư kinh phí khủng, quảng bá rầm rộ nhưng nhiều bộ phim Việt vẫn thua nặng nề, bị khán giả chê tả tơi về chất lượng nội dung.