x

Đăng nhập

Comming soon...

Now, We Are Breaking Up (Bây Giờ Chúng Ta Đang Chia Tay)

Now, We Are Breaking Up (Bây Giờ Chúng Ta Đang Chia Tay): Không muốn so sánh cũng không được bởi Now We Are Breaking Up lên sóng dịp cuối năm thì Reborn Rich của Song Joong Ki cũng tương tự nhưng kết quả lại rất khác.