x

Đăng nhập

Comming soon...

Now, We Are Breaking Up (Bây Giờ Chúng Ta Đang Chia Tay)

Now, We Are Breaking Up (Bây Giờ Chúng Ta Đang Chia Tay): Khởi đầu thành công đã khiến người xem kỳ vọng vào Now We Are Breaking Up, Quân Vương Bất Diệt... nhưng càng chiếu, thành tích càng tệ.