x

Đăng nhập

Comming soon...

NSND Bùi Bài Bình

NSND Bùi Bài Bình: Hạng mục kịch bản được yêu thích nhất gọi tên bộ phim thanh xuân 11 Tháng 5 Ngày. Đạo diễn Bùi Tiến Huy của phim Thương Ngày Nắng Về cũng được xướng tên.