x

Đăng nhập

Comming soon...

phim hoạt hình

phim hoạt hình: “Beast” là hình dạng mới nhất và cũng là mạnh nhất của Gohan, xuất hiện trong Dragon Ball Super: Super Hero.