x

Đăng nhập

Comming soon...

Quỳnh Lương

Quỳnh Lương: Mâu thuẫn ngày một lớn giữa Minh Huy - Nhã Lan, Đan Thanh vẫn chưa có ý định từ bỏ mà tiếp tục đi vào "vết xe đổ" của ông Tấn, hậu quả chắc chắn sẽ khó lường.