x

Đăng nhập

Comming soon...

Raya And The Last Dragon (Raya Và Rồng Thần Cuối Cùng)

Raya And The Last Dragon (Raya Và Rồng Thần Cuối Cùng): Rõ ràng nhìn vào các tác phẩm hoạt hình ra mắt năm 2021, chúng ta phải công nhận một điều Disney hoàn toàn áp đảo Pixar.