x

Đăng nhập

Comming soon...

Ribi Sachi

Ribi Sachi: Một câu chuyện tình nhẹ nhàng, nhưng lại sở hữu một kịch bản thiếu tính logic và xuất hiện nhiều nhân vật dư thừa.