x

Đăng nhập

Comming soon...

The Handmaiden (Người Hầu Gái)

The Handmaiden (Người Hầu Gái): Trước Người Môi Giới với tràng pháo tay dài 12 phút ở LHP Cannes, điện ảnh Hàn Quốc cũng đã có những tác phẩm xứng tầm quốc tế.